3 Mart 2016 tarihinde, 44 saygın iş insanı, alanında uzman danışman ve deneyimli akademisyenlerden oluşan kurucu üyeleriyle, kar amacı gütmeyen bir yapı olarak, eşit sayıda Amerikan ve Türk Kurucularla çalışma hayatına başlamıştır ve halen 80 üyesi bulunmaktadır. ATBD Konseyi iki taraflı ticaret ve yatırımlarda yeni fırsatlar ortaya çıkarmak için sadece toplantılar, konferanslar ve seminerler gibi geleneksel yollarla ilerlemez, aynı zamanda geniş kişisel bağlantı yelpazesi aracılığı ile de, çalışır.

Konseyimiz kendi türünde bir ilk değildir; daha önceki gruplar ve oynadıkları değerli rolleri kabul etmekteyiz. Buna rağmen biz, bu dönemin ihtiyaçlarının karşılanması söz konusu olduğunda, yeni dalga olduğumuzu biliyoruz.  Sahip olduğumuz önemli taktiksel avantajımızla iftihar etmekteyiz: Biz hükümetler ile doğrudan bağı olmayan a-politik ve bağımsız bir organizasyonuz ve bu şekilde kalacağız. Bu, bize diğer bazı grupların yararlanamadığı operasyon özgürlüğünü sağlamaktadır. Ayrıca hukuki, kurumsal ve akademik danışmanlıklarda, anlaşmazlık çözümü, sürdürülebilirlik, inovasyon ve uluslar arası ticaret alanlarında uzmanlıklara sahip üyelerimizin bulunduğu göz önünde tutulursa, üyelerimiz ve bizden hizmet isteyen kurumlar ve kişiler açısından gündemimizin ve sağlayacağımız faydanın geniş bir cephede gelişmesi söz konusudur.